Tjänster

TJÄNSTER
Fastighetsservice


Administration teknisk förvaltning - Samordningsledning


Vi administrera allt från kontraktsskrivningar till underhåll av det yttre och inre i fastigheter. 

Nyckelhantering, felanmälningar, servicetelefon, besiktning av lägenheter och lokaler är bara ett urval av de tjänster vi kan hjälp er med. 
Fönsterputsning


För både privatpersoner (rut-avdrag) och företag. Abonnemang, avrop eller enstaka tillfällen. Olika verksamheter har olika behov.


Vi hjälper er med vilken lösning och frekvens som passar er bäst. För oss är kvalité och service vår högsta prioritet.