Fastighetsservice

FASTIGHETSSERVICE

Fastighetsservice


Administration teknisk förvaltning - SamordningsledningVi administrerar allt från kontraktsskrivningar till underhåll av det yttre och inre i fastigheter. Nyckelhantering, felanmälningar, servicetelefon, besiktning av lägenheter och
lokaler är bara ett urval av de tjänster vi kan hjälp er med.